نمایش محتوای سبز

درباره ما

معرفی شرکت رایانه سبز قائم


شرکت رایانه سبز قائم در سال 1383 به شماره ثبت 223605 تاسیس گردیده و در زمینه های مختلف ارائه راهکارهای جامع سازمانی ، راه اندازی پورتالهای سازمانی ، نرم افزارهای تخصصی خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباط با مشتری ، سیستم فروشگاهی و وب سایتهای تجاری و آموزشی با استفاده از آخرین متدولوژیهای طراحی و پیاده سازی نرم افزار مشغول به فعالیت بوده ایم.تعهد شرکت به محصولاتش در رضایتمندی از خدمات ارائه شده به نرم افزارهای تولیدی متجلی می باشد. امیدواریم با ارائه نرم افزارهای بهتر، در رشد بهره وری ملی سهیم باشیم.