نمایش محتوای سبز

1401/7/16 - 9:15
اتوماسیون اعطاء مجوز و تصویب پروژه ها

مدیریت عملیاتی فرآیند های اعطای مجوز

برخی امکانات

o    قبول طرح

o    صدور مجوز

o    شناسنامه طرح یا پروژه

o    برآورد

o    اجرا

o    هزینه ها ، پرداخت ها و تسویه حساب

o    تحویل به انبار

o    ارزیابی

o    گزارش های متنوع هر بخش

o    ارتباط با سامانه های پیامکی و ایمیلی

o    مدیریت سطوح دسترسی

کپی لینک کوتاه

نمایش محتوای سبز

ارسال پیام
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قابلیت ها و قیمت محصول پیام خود را ثبت نمایید تا با شما تماس گرفته شود
متن برای شناسایی تازه سازی CAPTCHA

نمایش محتوای سبز